Förnyelse / Renewal

För att få hoppa behöver du årligen förnya din licens och ditt medlemskap. Kolla in priser och instruktioner här. 

Förnyelseavgifter 2022

Medlemsavgift Aros

Medlemsavgift SFF

 

Summa:

1500 kronor

2000 kronor

3500 kronor

Tandempilot

SFF Tandemlicensavgift

Fr.o.m. 2021 tillkommer ingen extra SFF-avgift för tandemförnyelse. 

 

Summa:

0 kronor

 

3500 kronor

Övriga kostnader

Skåphyra

Boendeparkering (inkl el)

250 kronor

2500 kronor

Stödmedlem

Den som är intresserad av Svenska Fallskärmsklubben Aros verksamhet och som vill stödja dess målsättning kan bli stödjande medlem. Medlemsavgiften fastställs av styrelsen. En stödmedlem innehar inte rätten att ha skåp och fri facilitet. Detta är menat för den aktiva förnyade klubbhopparen.

200 kronor

Årsavgift 2022

Kan betalas in på Postgiro 27020-7

Så här gör du

Steg 1

Betalning görs enligt priserna i listan. Var noga med att märka din insättning med Certnummer + Namn + Orsak till insättning.

 

 Plusgiro-konto:

270 20 - 7 

När får jag hoppa?

Kontrollera själv om din ansökan har blivit godkänd i Skynet under menyn Mina licenser. Om det finns ett datum under Utskriven kan du gladeligen hoppa fallskärm i Sverige (se bild här).

 

Fräscha upp dina teoretiska kunskaper

Har du A- eller B-licens är det obligatoriskt att skriva ut, fylla i och visa upp ett förnyelseprov inför HL/KL. 

 

Har du haft uppehåll i din hoppning? Läs vad som gäller dig i SBF avsnitt 402:19 (s.56) och 402:02 (2.2.1 s.20)