Ordförande

Henrik Bjerkeryd

Sekreterare

Linda Lindkvist

Kassör

Johan Janzén

kassor@fkaros.se

Suppleant

Peter Dernhagen

Jesper Öman

Ledamöter

Mikael Söderberg

E-post styrelsen

styrelsen@fkaros.se