top of page

Höjd                 Gäster      (Medlemmar)

1500m              290kr         (255kr)

4000m              290kr         (255kr)

6000m              500kr         (500kr)

Övrigt

Tandemhopp              fr.2595kr

Fallskärmsutbildning    14500kr

Hoppriserna inkluderar ♻️

Miljökomp. 4:-

SFF Tävlingsfond 1:-

Samtliga hoppriser gäller vid hoppning ur FK Aros luftfartyg. FK Aros förbehåller sig rätten till ändringar av de i prislistan angivna priser, utan föregående meddelande.


OBS! Förnyelse och kursavgifter återbetalas ej.

Priser 2023

Hoppkonto (Medlemmar)

Fyll gärna på ditt hoppkonto före/efter aktuell hoppsäsong genom inbetalning på PG-kontot: 270 20-7.

 

Under pågående säsong gör du det enklast i manifestet på grund av administrationstid.

Självklart måste du betala innan du går upp med planet. Inga pengar på hoppkontot = Ingen hoppning.

bottom of page