top of page

Höjd                 Gäster      (Medlemmar)

1500m              265kr         (240kr)

4000m              265kr         (240kr)*

6000m              500kr         (500kr)

Övrigt

Tandemhopp              Se Fallskarmcenter

Fallskärmsutbildning    14500kr

*Hoppledare 4000m    235kr

Hoppriserna inkluderar ♻️

Miljökomp. 4:-

SFF Tävlingsfond 1:-

Samtliga hoppriser gäller vid hoppning ur FK Aros luftfartyg. FK Aros förbehåller sig rätten till ändringar av de i prislistan angivna priser, utan föregående meddelande.


OBS! Förnyelse och kursavgifter återbetalas ej.

Priser 2024

Hoppkonto (Medlemmar)

Fyll gärna på ditt hoppkonto före/efter aktuell hoppsäsong genom inbetalning på PG-kontot: 270 20-7.

 

Under pågående säsong gör du det enklast i manifestet på grund av administrationstid.

Självklart måste du betala innan du går upp med planet. Inga pengar på hoppkontot = Ingen hoppning.

bottom of page