Förnyelse

Börja med att betala in samtliga avgifter enligt listan till höger på FK Aros Plusgironummer:

PG 270 20-7.

För detaljerade instruktioner om hur du förnyar medlemskap i FKA såväl hur din förnyelse går till via Skynet, läs detta dokument: Förnyelserutin / Renewal instructions.

1. Förnyelse av licens görs via SFF Skynet på denna sida.

2. Förnyelse av medlemskap och dina medlemsuppgifter i FKA fyll i formuläret: Förnyelseformulär / Member form.

För uppfräschning av teoretiska kunskaper att uppvisa inför HM/KL, skriv ut och fyll i Förnyelseprov.pdf (obligatoriskt för A & B-licens).

Har du haft uppehåll i din hoppning(?), läs här (SBF 402:19) vad som gäller dig.


När det står ett datum under Utskriven för din licensansökan i Skynet kan du gladeligen hoppa fallskärm i Sverige, licensen kommer senare i din brevlåda som kan behövas utomlands (men tas med överallt när du fått den).

 

För förnyelserutin eller frågor kring den kontakta
niklasl87[a]gmail.com

För övriga frågor kontakta 
ci[a]fkaros[.]se 


Förnyelse och kursavgifter återbetalas ej!


Förnyelseavgift 2018

Avgift Pris 
Medlemsavgift FK Aros
(efter 31 jan 2018)
1 200:-
(1 500:-)
Medlemsavgift SFF 2 200:-
Summa:
(efter 31 jan 2018)

3 400:-
(3 700:-)
Tandempilot Pris
SFF Tandemlicensavgift (utöver ovan avgifter)
2 300:-
Summa tandempilot:
(efter 31 jan 2018)
5 700:-
(6 000:-)

Övrigt

Avgift Pris
Skåphyra
250:-
Husvagns / barackparkering inkl el 2 500:-

OBS! under pågående hoppsäsong ombeds all påfyllnad av hoppkonto ske med kreditkort på plats i Manifestet. I annat fall räkna med att det kan ta upp till 2 veckor innan det är på ditt hoppkonto.

För frågor om Husvagn/Skåp, kontakta Linda Lindkvist: koansvarig[a]fkaros.se

Priserna avser säsong 2018. Nästkommande års fastställda priser presenteras innan den säsongen drar igång.


Stödmedlem

Den som är intresserad av FKAros verksamhet och som vill stödja dess målsättning kan bli stödjande medlem. Medlemsavgiften fastställs av styrelsen. En stödmedlem innehar inte rätten att ha skåp och fri facilitet. Detta är menat för den aktiva förnyade klubbhopparen.

Årsavgift 2018, 200:-, kan inbetalas på Postgiro 27020-7.

Fallskärmsklubben Aros
021-121666
[javascript protected email address]

Karta / Adresser...